Doświadczenie

Joanna Marczewska

Adwokat, doktor nauk prawnych. Prawnik z wieloletnim stażem.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych a od 2014 świadczy doradztwo na rzecz zamawiających i wykonawców. Obsługuje zamówienia publiczne, prowadzi postępowania przetargowe, sporządza dokumentację zamówienia, prowadzi sprawy odwoławcze, począwszy od złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez zastępstwo przed KIO do wnoszenia skargi na wyrok KIO.

Ponadto, dokonuje audytów ofert przetargowych, świadczy wsparcie prawne podczas kontroli wydatkowania środków publicznych, wspiera na etapie realizacji kontraktów publicznych.

Autorka wielu publikacji, w tym artykułów w Forum Prawnym, prasie branżowej czy dzienniku Gazeta Prawna, współautorka Leksykonu Zamówień Publicznych. Trener wielu instytucji sektora publicznego szczebla centralnego i samorządowego, jak również przedsiębiorców.