Joanna Marczewska-Konsultant Zamowien Publicznych

Szanowni Państwo,
zamówienia publiczne to dziedzina podlegająca nieustannym zmianom z uwagi na liczne nowelizacje Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stale kształtowana przez bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów.

 

Jako wieloletni praktyk zamówień publicznych oraz pracownik Departamentu Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych pragnę zaoferować Państwu wsparcie w tym zakresie.

Moją ofertę kieruję zarówno do zamawiających, jak i wykonawców. Dla zamawiających świadczę kompleksowe usługi wspomagające prowadzenie postępowania w sposób efektywny, tak by mogło odbyć się ono sprawnie i pozwoliło na wyłonienie wykonawcy, który należycie zrealizuje postawione przez zamawiającego cele. Podejmuję także współpracę z wykonawcami, którzy ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego mogą doświadczać sytuacji naruszenia swojego interesu, bądź też chcąc uniknąć ewentualnych błędów poszukują możliwości zlecenia usług w zakresie obsługi zamówień publicznych.

Ze swojej strony gwarantuję Państwu elastyczność i szybkość działania oraz zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby nasza współpraca była skuteczna.
Joanna Marczewska

reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia

konsultacje w zakresie prawa zamówień publicznych