Joanna Marczewska-Konsultant Zamowien Publicznych

Odwołania do KIO, ubieganie się o kontrakty publiczne czy prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne i bezpieczne wydatkowanie środków unijnych to nasze codzienne wyzwania, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Jako doktor nauk prawnych, pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą i były pracownik Departamentu Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych pragnę zaoferować Państwu wsparcie w tym zakresie. Moją ofertę kieruję zarówno do zamawiających, jak i wykonawców. Dla zamawiających świadczę kompleksowe usługi wspomagające prowadzenie postępowania w sposób efektywny, tak by mogło odbyć się ono sprawnie i pozwoliło na wyłonienie wykonawcy, który należycie zrealizuje postawione przez zamawiającego cele. Podejmuję także współpracę z wykonawcami, którzy ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego mogą doświadczać sytuacji naruszenia swojego interesu, bądź też chcąc uniknąć ewentualnych błędów poszukują możliwości zlecenia usług w zakresie obsługi zamówień publicznych. Ze swojej strony gwarantuję Państwu zaangażowanie, elastyczność i szybkość działania, które przyczyniają się do wielu sukcesów osiąganych wspólnie z Klientem. dr Joanna Marczewska

reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia

konsultacje w zakresie prawa zamówień publicznych