Telekonsultacje

Zachęcamy do kontaktu w sprawie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych