Szkolenia

Na życzenie Klienta przygotowuję specjalnie opracowany program szkolenia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb danego podmiotu.
Wspólnie z Klientem uzgadniamy miejsce i czas przeprowadzenia szkolenia, jak również jego zakres tematyczny oraz formę – prelekcja, warsztaty, case study, praca na przykładowych dokumentach.