Doświadczenie

  • Doktor nauk prawnych, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, WPIA Uniwersytetu Warszawskiego, WPIA Uniwersytetu SWPS, absolwentka studium podyplomowego Szkoły Głównej Handlowej;
  • W latach 2006-2010 r. pracowała dla wykonawców realizując projekty dla sektora publicznego;
  • Od 2010 – 2014 r. wykonywała kontrole w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych;
  • Obecnie, od wielu lat prowadzi własną działalność doradczą, reprezentując strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami i świadcząc pomoc dla wykonawców przy składaniu i obronie ofert oraz dla zamawiających obsługując postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, zwłaszcza w zakresie ICT, robót budowlanych i urządzeń medycznych;
  • autorka licznych publikacji dla czasopism naukowych i prasy branżowej, na potrzeby pracy doktorskiej przeprowadziła badania dotyczące wpływu orzecznictwa na stosowanie prawa zamówień publicznych;
  • prywatnie – mama Oli, Emilki i Michała, uwielbia grę w tenisa;
  • najważniejsze zalety: determinacja w osiąganiu założeń i nastawienie na rozwiązywanie problemów, co zapewnia skuteczne działanie i uzyskiwanie wymiernych efektów.