Doświadczenie

Posiadam wiedzę oraz bogate doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych, którymi zajmuję się od 2006 r. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej. Swoje kompetencje rozwijałam pracując w spółkach z branży IT, czynnie uczestnicząc w procesie ubiegania się o udzielanie zamówienia publicznego – analizowałam dokumentację, przygotowywałam oferty, wnosiłam środki ochrony prawnej oraz reprezentowałam wykonawców przed Zespołem Arbitrów, a następnie Krajową Izbą Odwoławczą.

 

W latach 2010 – 2014 byłam zatrudniona w Urzędzie Zamówień Publicznych w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE. Przeprowadzałam kontrole doraźne i uprzednie postępowań prowadzonych przez różne instytucje, m.in.: ministerstwa i ich jednostki podległe, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jednostki grupy PKP, zakłady wodociągów i kanalizacji, jak również uczelnie wyższe, urzędy marszałkowskie, oraz zamawiających z sektora instytucji samorządowych – szpitale, starostwa, urzędy miast i gmin.
Jako pracownik Urzędu Zamówień Publicznych obsługiwałam również telefoniczne centrum informacyjne oraz redagowałam artykuły do informatora zamówień publicznych wydawanego przez Urząd.

 

Obecnie realizuję stałą współpracę z firmami z branży IT, budowlanej, medycznej i edukacyjnej świadcząc usługi w zakresie doradztwa, obsługi postępowań, wnoszenia środków ochrony prawnej oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Ponadto prowadzę szkolenia i warsztaty o tematyce zamówień publicznych z programem dostosowanym do potrzeb Klienta.